Chci si udělat obkladačské práce sám!Pokud vás naÅ¡tvali vÅ¡ichni Å™emeslníci svými průmÄ›rnými výsledky, není se Äemu divit, že obkládání kuchynÄ› nebo koupelny, jim už svěřit nechcete. Rozhodnutí, že obkladaÄské práce zajistíte sám, sebou nese spoustu práce, na kterou musíte mít hlavnÄ› Äas a trpÄ›livost. PořádnÄ› si vÅ¡e pÅ™ed zaÄátkem promyslete a není od vÄ›ci se poradit také se známým, který již s obkládáním má své zkuÅ¡enosti. Také pracovní nářadí je důležité. nepodceňujte kvalitu a poÅ™iÄte si dobré pracovní nářadí, které je přímo k obkladaÄským pracím urÄené. Poté už se můžete smÄ›le vrhnout do práce. Nezapomeňte, že každá spára musí být pÅ™esná a rovná. Pokud už teÄ víte, že na obkládání nemáte nervy, pak zavolejte odborníkům a pÅ™enechejte jim to. UÅ¡etříte Äas i nervy.