Domov pro seniory

Domov pro seniory je pobytová sociální služba, která nabízí pomoc osobám starším šedesáti pěti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, a jsou proto závislé na jiných osobách. Nedokáží již dále žít sami nebo s pomocí příbuzných ve svém domácím prostředí, tak je o ně postaráno jinde.
starý muž.jpg
Příbuzní by se ale měli snažit pečovat o osobu co nejdéle, protože ji znají, umí s ní pracovat a mají na ni lepší vliv. V České republice populace stárne, což znamená, že tu je více seniorů než narozených dětí. Proto je velká poptávka po těchto službách, málo volných míst a dlouhá čekací doba, někdy až několik let. Domovy pak vybírají klienty podle jejich fyzického i psychického stavu. Podle toho, kdo více potřebuje pomoct.
dvě seniorky.jpg
Příchod do domova
Seniorům svědčí známé prostředí, na které jsou zvyklí, a ve kterém se cítí dobře. Při příchodu do zařízení proto často zažívají pocity úzkosti a deprese. Nejprve se musí na prostředí adaptovat, což může být mnohdy velice stresující. K tomu jim mohou pomoct blízcí, kteří ve spolupráci se zařízením vybaví klientovi pokoj jeho osobními věcmi, tím, co má rád, a co mu pobyt pomůže zpříjemnit. Mohou to být různé vzpomínkové fotky, obrázky atd. Blízcí příbuzní a přátelé by pak seniora měli chodit co nejvíce navštěvovat a trávit s ním čas, ať si nepřipadá opuštěný.
Poskytované služby, aktivity a program
Obyvatelům zařízení je poskytována strava, pomoc při osobní hygieně, při běžných úkonech péče o vlastní osobu, poskytování léků, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, při obstarávání osobních záležitostí, jsou mu nabízeny sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a další služby . Klienti se mohou zapojit do různých připravených aktivizačních programů, jako je výtvarná dílna, společné vaření, vycházky, muzikoterapie, canisterapie a další.
ruka dítěte a dědy.jpg
Sociální prostředí
Uživatelé služeb se v zařízení vzájemně navštěvují, setkávají a tráví spolu spoustu volného času, což je pro ně velice důležité. Se skupinou vrstevníků se tak mohou bavit o jejich potížích, starostech i radostech. Budou mít pocit, že někam patří, že nejsou sami. Samozřejmě mají i různé návštěvy a společnost pracovníků, která jim pomáhá a podporuje je.