Články, které nesou poselství

Především řeč bude o jednom z nástrojů online marketingu, bez kterého by se skutečně neobešlo ani jedno sdělení. Text, který bude přinášet základní informace je zkrátka něco víc, než napsaných pár řádků. Je v něm ukryto kouzlo, které má ovlivnit natolik návštěvníky, že se sem opět rádi vrátí nebo je přesvědčí o tom, že zrovna tento produkt potřebují. Moc slova je natolik silná, na kolik ji dokážeme správně prezentovat. PR článek je toho jasným důkazem. Je v podstatě daleko lepší, než nějaký reklamní banner nebo textový odkaz, ačkoliv i ty mají svoji důležitou pozici. Jenomže do textu, pokud je samozřejmě zajímavý, se čtenář začte a získá tak všechny potřebné informace nebo návody. Pokud nabízíme nějaký produkt, tak se můžeme snadněji a obšírněji o něm rozepsat. Čím více informací, tím vzbuzuje výrobek větší důvěru nebo touhu jej vyzkoušet.

pr články

Jak by měl takový článek vypadat?

  • Rozhodně to není žádný školní sloh.
  • Text propaguje určitý výrobek, službu, představuje firmu nebo cokoliv jiného.
  • Je třeba si udělat také určitou osnovu, především zacílenou na to, co potřebujeme představit.
  • Nemusí být tvořen pouze z oznamovacích vět. Klidně se mohou do textu zahrnout i věty tázací. Většinou totiž vzbudí u čtenářů touhu se dozvědět, jak to vlastně skončí, k čemu je tento výrobek tak dobrý atd.

wordpress

  • Měl by být atraktivní. To znamená strukturovaný, proložený fotografiemi, výraznými nadpisy, zvýrazněná klíčová slova, zkrátka na první pohled žádná nuda.
  • Musí mít jasný cíl. Když ho budeme tvořit, tak zkrátka musí padnout cíleně, tam, kam potřebujeme čtenáře, návštěvníky a posléze zákazníky dostat.
  • Měl by obsahovat nějakou výzvu k akci. Teď momentálně se nejedná o pozvánku na bujarou party. Jde spíš o to, aby vedl nějaký odkaz po kliknutí na něj, například na sociální síť, recenze, video nebo zkrátka k registraci. Těchto možností je daleko více.