Insolvenční řízení

Úvěr, hypotéka nebo jiné neplacení svých závazků, všechno s sebou nese vysoké riziko, na které by se člověk měl připravit. Je to velice nelehká situace, ale může se v ní ocitnout člověk, ani neví jak. Mohou to způsobit rodinné problémy, ztráta zaměstnání nebo něco úplně jiného. Ale právě toto jsou ty nejčastější důvody. Jakmile člověk přestane platit své závazky, přijdou upomínky, další upomínky a může to vygradovat až k předvolání k soudu nebo exekuce.

sloupec mincí

V dnešní době není až takový problém obstarat si finanční prostředky na něco, co momentálně potřebujete a myslíte si, že je to pro vás nezbytně nutné a váš život by najednou přestal existovat. Mnozí již pak nemyslí na to, jak budou vypůjčené prostředky splácet a mohou se tak ocitnout ve velice nepříjemné situace, což je insolvence. Každý z nás ví, že je to neschopnost splácet. V této situaci se může ocitnout nejen právnická osoba jako taková, ale také fyzická, což znamená jakýkoliv podnikatelský subjekt.

A co že to to insolvenční řízení https://www.fahd.cz/insolvencni-rizeni/ znamená a jak se řeší? Jedná se o speciální soudní řízení, které projednává, zcela podrobně a do hloubky úpadek konkrétního dlužníka. Toto řízení se řídí platným insolvenčním zákonem v České republice. Není to jen tak, vznikne na základě podání insolvenčního návrhu k příslušnému soudu. Návrh musí být podepsaný a samozřejmě úředně ověřený. Insolvenční řízení je zahájeno okamžikem zveřejnění vyhlášky v insolvenčním rejstříku, většinou to trvá přibližně dvě hodiny od podání tohoto návrhu.

kalkulačka

Samotné insolvenční řízení má několik fází, které je nutné dodržet. První fáze je samotné zahájení řízení a podání insolvenčního návrhu, v druhé fázi se rozhoduje o úpadku dlužníka, dalším bodem je rozhodnutí o vhodném způsobu, jak úpadek vyřešit a pak již samotná realizace zvoleného způsobu řešení úpadku, po splnění těchto kroků je insolvence považována za ukončenou. Cílem tohoto řízení je dosáhnout majetkového uspořádání mezi věřiteli a dlužníky.