Jedním ze základních nároků poškozeného při újmě na zdraví je b o l e s t n é.


Dovolte abychom se vám svěřili s příběhem pana Michala,

který utrpěl újmu na zdraví, když ho jako cyklistu při jízdě na kole srazilo auto. Protože pan Michal nevěděl, jak má vymáhat svá práva a nároky, obrátil se s touto žádostí na naši bezplatnou on-line poradnu a dal nám svolení k zastupování. Nechal vymáhání své pohledávky a celkové odškodnění po dopravní nehodě na nás. Naše poradna pro odškodnění pro něho, díky našim odborným zkušenostem a spolupráce s profesionály, vymohla přes dvě stě tisíc korun!

papírové bankovky

Pomůžeme vám ve vaší těžké životní situaci.

Poskytneme vám b e z p l a t n o u a nezávaznou konzultaci při újmě na zdraví po dopravní autonehodě nebo pracovním úrazu. Stejně tak vám umíme pomoct při uplatnění a vymáhání nároků na odškodnění a bolestné při úrazu vašeho dítěte ve školním zařízení. Čert nikdy nespí a k úrazu může dojít i při běžném nákupu v supermarketu či jiných nákupních centrech. Možná jste to netušili, ale i zde máte nárok na odškodnění.

Jedním ze základních nároků poškozeného při újmě na zdraví je

b o l e s t n é.

Hodnota bodu bolestného je pohyblivá a pro rok 2021 je stanovena na 385,25 Kč na jeden bod. Výši bolestného v bodech vám stanovuje ošetřující lékař, ale i tento posudek dokážeme zvrátit!

zákony paragraf

Přenechte vaše starosti nám! Nemusíte se obávat toho, že plnění budete mít v nejnižší úrovni, ba právě naopak. Když se na nás klienti obrátili s tím, že nebyli spokojeni s plněním náhrady škody, chopili jsme se práce. V první řadě jsme prostudovali všechny předložené dokumenty a formuláře – lékařské zprávy, záznamy Policie České republiky, vyrozumívací dopisy pojišťovny a všechny další doklady, které se vztahují k pojistné události. Toto je první předpoklad, abychom ve spolupráci s naším zkušeným advokátem a soudním znalcem mohli provést revizi případu a navrhneme vám nové optimální řešení.

Pojišťovny, bohužel, nemají v plánu poskytovat plnění v co nejvyšší výši, ale právě naopak. A zde vidíme rezervy, které vám objasníme.